Number: EH 2018 32
Summa kroonides: 281 638.80
Summa eurodes: 18 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.06.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks.
Mälestis:

15301 Raikküla mõisa valitsejamaja