Number: PÜP 2018 08
Summa kroonides: 985 735.80
Summa eurodes: 63 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.03.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: katuste restaureerimine (I etapp - nelitis ja kogudusesaal)
Mälestis:

14660 Suure-Jaani õigeusu kirik, 1906.-1908. a