Number: PÜP 2018 09
Summa kroonides: 336 714.83
Summa eurodes: 21 520.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.04.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: katuste restaureerimine (I etapi lõpetamine - müüritööd)
Mälestis:

14720 Viljandi Pauluse kirik, 1866. a