Number: PÜP 2018 14
Summa kroonides: 1 001 382.40
Summa eurodes: 64 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.05.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: apsiidi tööde jätkamine (sokkel)
Mälestis:

21079 Valjala kirik