Number: EH 2018 35
Summa kroonides: 117 193.03
Summa eurodes: 7 490.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.06.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Piirdemüüri restaureerimistööde I etapiks.
Mälestis:

15342 Kuusiku mõisa piirdemüürid