Number: EH 2018 38
Summa kroonides: 62 586.40
Summa eurodes: 4 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.06.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Avariikatuse valmistamiseks ja paigaldamiseks.
Mälestis:

23973 Saare mõisa tuuleveski