Number: EH 2018 34
Summa kroonides: 170 547.94
Summa eurodes: 10 900.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.06.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Katusetarindite ehitamiseks ja selleks vajamineva puitmaterjali soetamiseks.
Mälestis:

23546 Orjaku mõisa peahoone varemed