Number: EH 2018 48
Summa kroonides: 111 403.79
Summa eurodes: 7 120.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.07.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2018
Toetuse sihtotstarve: Müüride restaureerimistöödeks.
Mälestis:

23633 Suuremõisa mõisa juustukoda