Number: PÜP 2018 23
Summa kroonides: 65 387.14
Summa eurodes: 4 179.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.07.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: piksekaitse paigaldamine (taotluse nr põhieelarves oli 434, kuid põhieelarvest ei rahuldatud, toetuse otsus tuli reservi otsusena)
Mälestis:

23874 Saatse õigeusu kirik