Number: PÜP 2018 24
Summa kroonides: 72 647.16
Summa eurodes: 4 643.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.07.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: piksekaitse paigaldamine (taotluse nr põhieelarves oli 423, kuid põhieelarvest ei rahuldatud, toetuse otsus tuli reservi otsusena)
Mälestis:

23875 Värska õigeusu kirik