Number: PÜP KUNST 2018 nr 2-K
Summa kroonides: 7 823.30
Summa eurodes: 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.03.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: kantslikatte konserveerimine
Mälestis:

15394 Haapsalu Jaani kirik