Number: PÜP KUNST 2018 nr 4-K
Summa kroonides: 7 510.37
Summa eurodes: 480.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.06.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: altarimaali konserveerimine
Mälestis:

19935 Altarimaal "Kristus Peetrusega merel", R.Kivit, 1936 (õli, lõuend)