Number: PÜP KUNST 2018 nr 6-K
Summa kroonides: 22 687.57
Summa eurodes: 1 450.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.07.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: vappepitaafi konserveerimine
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15. saj

3925 Vappepitaaf, 16.saj. (puit, polükroomia)