Number: EH 2018 53
Summa kroonides: 375 518.40
Summa eurodes: 24 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.08.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2018
Toetuse sihtotstarve: Lõunamüüri konserveeritud osa katustamiseks.
Mälestis:

14081 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14.-16. saj