Number: EH 2018 56
Summa kroonides: 406 811.60
Summa eurodes: 26 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.08.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Katusekivide soetamiseks.
Mälestis:

14001 Elamu Narvas Koidula t 6, 17. saj, 1982