Number: EH 2018 66 Reserv
Summa kroonides: 19 339.20
Summa eurodes: 1 236.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.09.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.12.2018
Toetuse sihtotstarve: Uuringuteks ning avariitööde tegevuskava koostamiseks ning puude raietöödeks (sealhulgas okste ja puidu utiliseerimine)
Mälestis:

15538 Suure-Rõude mõisa peahoone