Number: PÜP KUNST 2018 nr 11-K
Summa kroonides: 9 779.13
Summa eurodes: 625.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.09.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: vaestekassa (rahapakk) restaureerimine
Mälestis:

16472 Vaestekassa, 19.saj.( puit, raudsepis)