Number: PÜP KUNST 2018 nr 13-K
Summa kroonides: 14 864.27
Summa eurodes: 950.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.10.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2018
Toetuse sihtotstarve: ikooni restaureeirmine
Mälestis:

7245 Nõo õigeusu kirik, 1873. a

21565 Ikoon "Aleksander Nevski", 19.saj. II pool (õli, puit)