Number: EH 2018 75
Summa kroonides: 156 466.00
Summa eurodes: 10 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.11.2018
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks.
Mälestis:

20816 Sikassaare mõisa peahoone