Number: 2010 nr 4-IdVM
Summa kroonides: 125 000.00
Summa eurodes: 7 988.96
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.02.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2010
Toetuse sihtotstarve: Katuse remont ja restaureerimisprojekti (selle koosseisus muinsuskaitse eritingimused) koostamine
Mälestis:

13869 Jõhvi kalmistu kabel, 18.-19. saj