Number: PROJ 2019 2
Summa kroonides: 31 966.00
Summa eurodes: 2 043.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.03.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2019
Toetuse sihtotstarve: EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti kiriku katuse restaureerimise põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

23812 Räpina õigeusu kirik