Number: PÜ 2019 6
Summa kroonides: 1 048 322.20
Summa eurodes: 67 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.04.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine (III etapp - lõunalööv).
Mälestis:

14120 Urvaste kirik, 15. saj