Number: PROJ 2019 3
Summa kroonides: 50 350.76
Summa eurodes: 3 218.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.04.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Tornikiivri muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimise põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15465 Kullamaa kirik