Number: PÜP 2004 44
Summa kroonides: 9 000.00
Summa eurodes: 575.21
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.09.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2004
Toetuse sihtotstarve: kirikuaedade inventeerimine ja restaureerimisettepanekute koostamine
Mälestis:

4065 Lihula kirikuaed

4069 Kirbla kirikuaed ja kalmistu

15474 Lihula kirik

15497 Kirbla kirik