Number: EH 2019 14
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 19 118.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks.
Mälestis:

4282 Kõrveküla külakooli hoone