Number: EH 2019 16
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 15 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Hoone Promenaadi tn 6 katusekatte vahetuseks.
Mälestis:

27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala