Number: EH 2019 18
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 7 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Väljavajunud otsaseina avariitööd.
Mälestis:

2969 Voore mõisa peahoone, 18.-20. saj