Number: EH 2019 22
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 7 051.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Hoonele kolmekihilise sindelkatuse paigaldamiseks
Mälestis:

23150 Hellenurme mõisa käsiait