Number: EH 2019 24
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 7 375.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Kabeli katusetööd.
Mälestis:

22287 Käina kirikuaed