Number: EH 2019 27
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 9 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2019
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimistöödeks.
Mälestis:

27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala