Number: RESERV 2019 KK 28 A 1.2
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 26 329.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 29.05.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 16.12.2019
Toetuse sihtotstarve: Altariruumi välisseina restaureerimistöödeks
Mälestis:

16778 Sindi õigeusu kirik