Number: PÜP KUNST 2015 6
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 655.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.05.2015
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2015
Toetuse sihtotstarve: Altarimaali "Kristus Ketsemani aias" restaureerimine
Mälestis:

15647 Haljala kirik

27949 Altarimaal "Kristus Ketsemani aias", H.Hoffmanni järgi, 19.saj. (õli, lõuend)