Number: RESERV 2019 KK 46A 1.6.
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 24 252.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.10.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 23.04.2020
Toetuse sihtotstarve: Katusetarindi pooleliolevate restaureerimistööde lõpetamiseks, sarikate ja vahelae tõmbtalade proteesimiseks.
Mälestis:

15126 Kirna mõisa peahoone