Number: RESERV 2019 KK 50A 1.3
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 7 075.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.10.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.04.2020
Toetuse sihtotstarve: Torni kandekonstruktsiooni avariiohtliku olukorra likvideerimiseks (hinnapakkumises read 2 ja 6).
Mälestis:

1242 Jaani kirik