Number: RESERV 2019 KK 50 A 1.4.
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 100 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.10.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.04.2019
Toetuse sihtotstarve: Avariiohtlikuks tunnistatud korstna renoveerimiseks.
Mälestis:

27573 Kärdla reservelektrijaama korsten