Number: RESERV 2019 KK 53 A 1.13.
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 3 720.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.11.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 12.06.2020
Toetuse sihtotstarve: Avariitööde tegemiseks.
Mälestis:

7254 Rannu kirik, 15.-17. saj