Number: RESERV 2019 KK 58 A 1.1
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 5 600.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.12.2019
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.06.2020
Toetuse sihtotstarve: Tööde käigus avastatud kultuuriväärtusliku viimistluskihi restaureerimiseks.
Mälestis:

2677 Anija mõisa peahoone, 18. saj