Number: PÜP 2008 77
Summa kroonides: 100 000.00
Summa eurodes: 6 391.17
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.07.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.11.2008
Toetuse sihtotstarve: Kirikuaedade hauatähiste ja -piirete jm kirikuaia rajatiste inventariseerimine, mõõdistamine, kirjeldamine ja konserveerimise ja restaureerimise ettepanekute tegemine
Mälestis:

2717 Jõelähtme kirikuaed, 14.-20.saj.

8364 Juuru kirikuaed

8377 Hageri kirikuaed