Number: RESERV KK 26 A 1.5.
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.05.2020
Lepingu (aruande) tähtaeg: 21.11.2020
Toetuse sihtotstarve: Tormis kahjustada saanud katuse avariitöödeks.
Mälestis:

27008 Võru vanalinna muinsuskaitseala