Number: RESERV KK 41 A 1.2
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 1 943.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.07.2020
Lepingu (aruande) tähtaeg: 11.01.2021
Toetuse sihtotstarve: Peahoone juurdeehituse katuse avariiremont
Mälestis:

15776 Imastu mõisa peahoone