Number: RESERV KK 41 A 1.5.
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 23 587.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.07.2020
Lepingu (aruande) tähtaeg: 06.01.2021
Toetuse sihtotstarve: Linda tn 3 kinnistu keldrite vabastamiseks pinnasest ja võimaluse loomine konserveerimiseks
Mälestis:

27013 Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala