Number: RESERV KK 51 A 1.4
Summa kroonides: 0.00
Summa eurodes: 6 960.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.09.2020
Lepingu (aruande) tähtaeg: 05.09.2021
Toetuse sihtotstarve: Seenkahjustustega puitdetailide lammutamine ja utliliseerimine
Mälestis:

14980 Karinu mõisa peahoone