Number: PÜP 2008 76
Summa kroonides: 150 000.00
Summa eurodes: 9 586.75
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.07.2008
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.05.2009
Toetuse sihtotstarve: Järva-Peetri kiriku piksekaitse paigaldamine
Muhu, Ridala ja Karuse kirikutele valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide paigaldamine
Mälestis:

14996 Järva-Peetri kirik

15424 Karuse kirik

15587 Ridala kirik

21007 Muhu kirik