Number: PÜP 2009 37
Summa kroonides: 13 877.00
Summa eurodes: 886.90
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.10.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2010
Toetuse sihtotstarve: EELK Risti kiriku interjööri viimistluse uuringud ja restaureerimise põhiprojekti koostamine
Mälestis:

2934 Harju-Risti kirik, 15.saj.