Number: 2009 nr 6-HarM
Summa kroonides: 42 550.00
Summa eurodes: 2 719.44
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.03.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Katuse ja fassaadide remont.
Mälestis:

14415 Vaeslaste varjupaiga hoone