Number: 2009 nr 5-HiiM TVL
Summa kroonides: 330 000.00
Summa eurodes: 21 090.84
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.03.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.09.2009
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimine.
Mälestis:

23590 Harju tuulik