Number: 2009 nr 6-JärM
Summa kroonides: 93 550.00
Summa eurodes: 5 978.94
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.03.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Avarii-remont.
Mälestis:

15126 Kirna mõisa peahoone