Number: 2009 nr 1-SaaM
Summa kroonides: 351 550.00
Summa eurodes: 22 468.14
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.02.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Katuse (roog) restaureerimine.
Mälestis:

20805 Kaarma koolimaja