Number: 2009 nr 4-VilM
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.03.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2010
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimisprojekti koostamine, konserveerimine-restaureerimine.
Mälestis:

14680 Kärstna mõisa kabeli varemed, 19.saj.