Number: PÜP 2009 36
Summa kroonides: 84 480.00
Summa eurodes: 5 399.26
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.10.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2010
Toetuse sihtotstarve: EELK Otepää Maarja kiriku katuse avarii-restaureerimine (neelukohad)
Mälestis:

23236 Otepää kirik